A Bouira: ESGhozlane [1 - 0]  MOBejaia  
A Mostaganem: WA Mostaganem[ 0 – 0] IBMouzaia
A Oum El Bouaghi:US Chaouia[ 0 -2] USMAlger
A Bel Abbes: USMBAbbes[ 1- 0]JSMCheraga
A Tizi Ouzou: JSKabylie[1 – 0]ASAProtection Civil
A Chlef: SCAin Merane[0 - 0] MCAlger
A Alger 20 Aout: NAHDey[1 –1] ASO Chlef     
A Bordj Bou Arréridj:CABBArréridj[ 2-2] ESMostaganem
A Tlemcen-Zerga: ICSTlemcen[2 – 1]Hamra Annaba
A Kouba: JSMHai Djabel [1 – 0]USMKhenchela
A Souk Ahras: CSHamma Loulou[0 - 0] CABatna
Tlemcen-Akid Lotfi WATlemcen[ 1 - 0]WRBentalha
A Blida: USMBlida [ 0 - 0] JSMBejaia